Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς

Η φωτιά έχει τη δυνατότητα να σκοτώσει αλλά και να τραυματίσει ανθρώπους με διάφορους τρόπους. Οι άνθρωποι μπορεί να τραυματιστούν από τις επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών και του καπνού. Τα σοβαρά εγκαύματα, η θερμοπληξία καθώς και η εισπνοή θερμού αέρα μπορεί να οδηγήσουν σε κατάρρευση ατόμων και εγκλωβισμό μέσα σε κτίρια κατά τη διάρκεια των εκκενώσεων. Ο καπνός μπορεί να περιέχει τοξικά αέρια και σωματίδια καυσίμου τα οποία όταν εισπνέονται θα μπορούσαν να προκαλέσουν ασφυξία στο άτομο και σοβαρή ζημιά στους πνεύμονες.

Οι πυρκαγιές μπορούν επίσης να προκαλέσουν τραυματισμό ατόμων ως αποτέλεσμα διαφυγής και εκκένωσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τραυματισμούς σύνθλιψης, τραυματισμό από πέταγμα σπασμένου γυαλιού ή ακόμα και από κατάρρευση κατασκευών. Οι πυρκαγιές μπορούν να προκαλέσουν σωματικούς, συναισθηματικούς και ψυχολογικούς τραυματισμούς.

Η εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιάς είναι ένας λογικός και οργανωμένος τρόπος για να εξετάσετε τις εγκαταστάσεις σας και οποιεσδήποτε δραστηριότητες πραγματοποιούνται εντός και εκτός, για να προσδιορίσετε εάν θα μπορούσε να ξεκινήσει μια πυρκαγιά (η πιθανότητα) και εάν ναι, ποιο είναι το πιθανό επίπεδο ζημίας (συνέπεια) σε άτομα ή περιουσία.

Η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου περιλαμβάνει την επιθεώρηση των χώρων για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων πυρκαγιάς, για τη διασφάλιση των κατάλληλων μέτρων πρόληψης της πυρκαγιάς, και ότι υπάρχουν επαρκή μέτρα πυροπροστασίας για την προστασία όλων στο κτίριο.

Στόχοι εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς:

 1. Εντοπισμός των κινδύνων πυρκαγιάς και των ατόμων που κινδυνεύουν.
 2. Αφαίρεση ή αντικατασταση των κινδύνων που προκαλούν βλάβη.
 3. Τον προσδιορισμό των μέτρων πυρασφάλειας και των πολιτικών διαχείρισης που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ανθρώπων στο κτίριο σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 4. Μείωση της πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 5. Περιορισμός των επιπτώσεων σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιάς πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

 1. Διαδρομές και εξόδους έκτακτης ανάγκης
 2. Συστήματα πυρανίχνευσης και προειδοποίησης
 3. Πυροσβεστικός εξοπλισμός
 4. Η απομάκρυνση ή η ασφαλής αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών
 5. Σχέδιο εκκένωσης έκτακτης ανάγκης από πυρκαγιά
 6. Οι ανάγκες των ευάλωτων ατόμων, για παράδειγμα των ηλικιωμένων, των νέων ή των ατόμων με αναπηρία
 7. Παροχή πληροφοριών σε υπαλλήλους και άλλα άτομα στις εγκαταστάσεις
 8. Εκπαίδευση προσωπικού πυρασφάλειας